Ung thư đại tràng hình thành ở ruột già, phần cuối của ống tiêu hóa (ruột kết). Sau đó do sự viêm nhiễm, rối loạn chức năng đại tràng,...