Bệnh viêm đại tràng tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chúng ta không có cách điều trị hiệu quả và hợp lý thì lâu dần bệnh...