Tỉ lệ mắc các bệnh đường tiêu hóa của người dân Việt Nam ngày càng tăng, trong đó bệnh đau dạ dày chiếm đa số. Có rất nhiều nguyên...