Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là bệnh dạ dày không phải là bệnh lý quá nguy hiểm nhưng chúng lại vô cùng khó chịu. Vậy nguyên nhân...